Gameshow speak

Så. Da… en god ven og projektfælle fortalte, hvordan hun og en flok kammerater var ved at skabe afslutningsshowet til Spejdernes Lejr 2012, kunne jeg ikke dy mig.

“I må sige til, hvis I skal bruge noget speak. Jeg stiller meget gerne min stemme (og mit ego) til rådighed, hvis I skal have en til at lukke lejren ned >>Spejdernes Lejr 2012 er forbi…<<.

Som sagt – så speaket. Det endte som en blanding af live og optaget speak i et gameshow, som kun spejdere kan lave det. Tak for en stor oplevelse – og tak for, at jeg måtte speake de 40.000 deltagere hjem fra spejderlejr…